Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: e-mail: biuro@ibes.com.pl

Prosimy także o dopisanie w CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.